български
english
Технически пластмаси

Ние сме официален дистрибутор на фирмите Kimmel, GPC.

Поддържаме на склад оптимални количества технически пластмаси с приложение в леката промишленост, електрониката, медицината и др., както следва:

Акрилнитрил бутадиен стирол ABS

Аморфен конструкционно  инженерингов  полимер  получен  чрез полимеризация  на  стирен  и  акрилонитрил  в  присъствие  на  катализатор – полибутадиен.  Съчетанието  на  трите  основни  мономера  характеризират полимера  с  ниска  плътност  и  водопоглъщаемост,  лесен  за  машинно обработване, лепене и заваряване, блестяща и непроницаема повърхност, добра гъвкавост,  дори  и  при  ниски  температури.  Използва  се  предимно  в автомобилостроенето,  телекомуникационните  системи,  механиката, опаковъчните машини, моделирането и направата на прототипи.

Предимства :
   Чудесна електроизолационна способност
   Твърд, здрав и як материал
   Устойчив на повечето основи и алкални разтвори

 

Приложения:
   Изолатори
   Вани
   Радио елементи
   Тръби и фитинги
   Дръжки
   Текстилни макари

Цветове: натурален, черен

Полиамид

Полиамидите се характеризират със следните свойства:
     Висока якост, твърдост и коравина
     Висока температура на деформация при нагряване
     Висока износоустойчивост
     Добра влагопоглъщаемост
     Добра устойчивост на разтворители, горива и смазващи агенти
     Нетоксичност
     Добри технологични свойства (преработваемост)
     Ароматните полиамиди са кристално прозрачни
     Алифатните полиамиди са частично кристални и непрозрачни
     Съдържанието на влага влошава механичните характеристики и влияе върху размерите на отлетите детайли

Различните видове полиамид се характеризират с някои свойства, които са функция на структурата им:
     PA 6: много твърд и здрав материал (дори при ниски температури). Някои марки са подходящи за изработване на фолия.
     PA 66: притежава най-висока твърдост,  коравина, устойчивост на износване, температура на термична деформация от всички видове полиамид;

Полиамидите могат да бъдат преработвани по всички методи за преработване на термопласти, като инжекционно формоване, екструзия, формоване чрез  раздуване, термоформоване, ротационно и ротационно инжекционно формоване. Преди преработване полиамидът трябва да бъде щателно изсушен, а след преработване – обработен в присъствие на влага. Около 75% от видовете полиамид се преработва чрез инжекционно формоване, а останалия –  главно чрез екструзия.
Полиамидите PA6, PA66, PA610 са съвместими помежду си и могат да се смесват при инжекционно формоване. С останалите пластмаси полиамидите са малко съвместими или несъвместими.
Температурните режими на инжекционно формоване на някои полиамиди са показани по-долу:
     PA 6: температура на материала 250-290°C, температура на формата 40-60°C
    Усилен с влакна PA6:  температура на материала 270-290°C, температура на формата 80-90°C
     PA 66: температура на материала 280-300°C, температура на формата 40-60°C
    Усилен с влакна PA66:  температура на материала 290-310°C, температура на формата 80-90°C

 

Приложение:
     Опаковки, фолия
     Влакна
     Тръби
     Винтове и гайки
     Детайли за автомобилостроенето
     Електропромишлеността


Поликарбонат

Поликарбонатите са група термопластични полимери.

Поликарбонатът има висока устойчивост на удар. Устойчив е на външни влияния. Материалът не се изменя от атмосферните въздействия. Не изменя механичните и оптичните си свойства в температурни граници от –40 до +120°С.

Топлопроводността играе важна роля при използване на поликарбоната за остъкляване на сгради. Тя допринася за постигане на топлоизолация и енергийната ефективност. Слоят въздух затворен между пластовете на клетъчния поликарбонат е отличен топлоизолатор. Дори най-тънките плоскости с дебелина 4 мм превъзхождат с два пъти степента на топлоизолация при обикновеното остъкляване. Така се постига около 30 % спестяване на енергия.

Гъвкавостта на листовете ги прави идеален материал за покриване на повърхности със сложна геометрична форма. Благодарение на еластичните връзки поликарбонатът се поддава на огъване дори в студено състояние като това не влияе на здравината на листа. Всяка дебелина на панелите се характеризира с определен минимален радиус на огъване.

Поликарбонатът е пожаробезопасен. Той спира разпространението на пожара и при температурно разрушение не представлява опасност за живота. Това означава, че изгарянето му не е съпроводено с отделяне на вредни вещества, както е при други видове пластмаси, т. е. той е екологично безопасен.

Поликарбонатът е дълговечен и не изменя свойствата си продължително време.Гаранциите за запазване на качеството на клетъчния поликарбонат са за 10-12 години.